OPIS DELOVANJA »LOVSKEGA PEVSKEGA ZBORA MEDVODE« KULTURNEGA DRUŠTVA »SIMON JENKO« MEDVODE

LPZ Medvode

Lovski pevski zbor Medvode (v nadaljnem besedilu LPZ Medvode) je kot društvo ustanovila Lovska družina Medvode leta 1976. LPZ Medvode pa organizacijsko deluje v okviru Kulturnega društva »Simon Jenko« Medvode. V LPZ Medvode vseskozi prepeva 20 pevcev z pevskim repertoarjem slovenskih skladateljev, posegajo pa tudi po skladbah tujih skladateljev. V programih nastopov je zaslediti tudi tipične pesmi z lovsko tematiko s ciljem negovanja tradicionalne slovenske zborovske pesmi in varovanja kulturnih vrednot lovske pevske dediščine.

V vseh letih delovanja LPZ razvija različne kakovostne projekte, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in razvoj zborovskega petja ter skrbi za kulturno pevsko promocijo tako v Sloveniji kot v tujini.

LPZ Medvode vseskozi skrbi za organizacijo raznolikih kulturnih dogodkov z širšo dostopnostjo kulturnih vsebin z redno organizacijo samostojnih koncertov doma in v tujini, prirejanjem razstav, izdajanjem publikacij, izdajo 3 avdio kaset in zgoščenke ter sodeluje na tradicionalnem vsakoletnem vseslovenskem pevskem nastopu lovskih pevskih zborov in rogistov. V letu 1996 je bil LPZ Medvode tudi organizator vseslovenskega srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije v Medvodah, v letu 2007 pa nastopil v Cankarjevem domu ob praznovanju 100 letnice lovstva na Slovenskem. V letu 2015 je zbor s svojim pevskim programom sodeloval v programu 11 gledaliških predstav na prostem v Smledniku pri Medvodah v predstavi Prisega o polnoči. Je redni nastopajoči zbor na območnih revijah, 3 krat pa je bil uvrščen tudi na regijsko tekmovanje.

Med večje projekte nastopanja v tujini štejejo evropska turneja v letu 2006 po Franciji, Belgiji, Nizozemski in Luxemburgu, nastopi v Nemčiji in Češki, nastop v Svetu Evrope kot tudi v letu 2010 organizirana turneja po novonastalih državah nekdanje skupne države (Srbiji, BiH in Makedoniji).Poleg tega ima pevski zbor dobre odnose z našimi društvi v sosednjih državah in s svojimi rednimi nastopi na prireditvah slovenskih zamejskih društev širi slovensko zborovsko pesem v našem slovenskem kulturnem prostoru v zamejstvu. V letu 2014 je zbor nastopil na otvoritvi tradicionalnega sejmu lova in ribolova Lorist v Novem Sadu v Srbiji. V letu 2015 je zbor v Medvodah gostil MePZ Camerata Slovenica SKD Cankar iz Sarajeva-BiH.

Za svoje dolgoletno neprekinjeno pevsko poslanstvo in izjemne dosežke je bil LPZ Medvode nagrajen s številnimi priznanji občine Medvode ter Lovske zveze Slovenije. Večina članov LPZ Medvode je že prejelo zlate Gallusove značke za več kot 20 letno zborovsko petje, posamezniki pa najvišja kulturna priznanja občine.

V letu 2016 je LPZ Medvode praznoval 40 letnico neprekinjenega delovanja, v katerem je posnel novo zgoščenko, priredil slavnostni koncert, slikarsko razstavo na Lovski zvezi Slovenije, izdal publikacijo o 40 letnici delovanja ter izvedel koncerte v slovenskem kulturnem prostoru v zamejstvu.

Vodenje zbora v letu 2017 je prevzel zborovodja Milan Bajželj.

Janez Šubic, predsednik LPZ Medvode